W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Projekty PMWSZ w Opolu

Strategic Partnerships

Website visits counter: 28
Published by: Marcin Gajda | Date of publication: 27-01-2020 12:06
Modified by: Bożena Górniak-Nowara | Date of modification: 27-01-2020 12:07
  • Projects

×

Search the site

×

Subscribe to Newsletter