Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Projekty PMWSZ w Opolu

KA107 - mobilność studentów i pracowników z krajami partnerskimi

Erasmus+.png
 

Numer projektu

Umowy w ramach projektu realizowane były/są w latach:

 • 2016-2018
 • 2017-2019
 • 2018-2020
 • 2019-2022
Tytuł projektu KA107 - mobilność studentów i pracowników z krajami partnerskimi
Nazwa beneficjenta Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Czas trwania
 • Umowa 2016-2018: 24 miesiące
 • Umowa 2017-2019: 26 miesiące
 • Umowa 2018-2020: 26 miesiące
 • Umowa 2019-2022: 36 miesiące
Dofinansowanie z programu Erasmus+
 • Umowa 2016-2018: 2 290, 00 euro
 • Umowa 2017-2019: 15 990, 00 euro
 • Umowa 2018-2020: 20 485, 00 euro
 • Umowa 2019-2022: 7 265, 00 euro

 

Streszczenie projektu:

Cel: projekt „KA107 mobilność studentów i pracowników z krajami partnerskimi” zakłada wyjazdy oraz przyjazdy studentów oraz pracowników do i z krajów partnerskich, niebędących krajami programu Erasmus+. Mobilności te finansowane są z różnych źródeł niż projekty KA103, stąd też aby uzyskać dofinansowanie na wyjazd, należy złożyć w tym celu odrębny wniosek.

Opis działań: w ramach programu „KA107 – mobilność edukacyjna studentów i pracowników z krajami partnerskimi” przewiduje się następujące działania:

a) Mobilność studentów:

 • wyjazdy / przyjazdy studentów na studia do/z krajów partnerskich;

 • w ramach projektu KA107 nie przewiduje się wyjazdów/przyjazdów studentów na praktyki i staże zawodowe.

b) Mobilność pracowników uczelni:

 • wyjazdy/przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach oraz przyjazdy zagranicznych przedsiębiorców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla polskich studentów;

 • wyjazdy/przyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak innych pracowników) do uczelni z kraju partnerskiego w celu odbycia szkolenia.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich uczelni z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) w ramach umowy finansowej, jaką wnioskodawca podpisze z polską Narodową Agencją.

Kraje partnerskie, z którymi PMWSZ podjęła współpracę w ramach projektu KA107: Bhutan, Fiji, Izrael, Japonia, Kuba, Stany Zjednoczone Ameryki, Ukraina.

Oczekiwane rezultaty: nadrzędnym oczekiwanym rezultatem projektu „KA107 – mobilność edukacyjna studentów i pracowników z krajami partnerskimi” jest umiędzynarodowienie systemu szkolnictwa wyższego, zwiększenie szans na zatrudnienie wśród młodych osób, a także przygotowanie studentów do funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy. W przypadku kadry z kolei wyjazdy do zagranicznych ośrodków służyć mają przede wszystkim aktywizacji polskich dydaktyków na polu międzynarodowym, promocji polskich uczelni i nauki na świecie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród wszystkich pracowników sektora szkolnictwa wyższego.


PDFMobilności w ramach projektu KA 107

Licznik wizyt na stronie: 456
Opublikował: Marcin Gajda
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera