Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Projekty PMWSZ w Opolu

KA103 - mobilność studentów i pracowników z krajami programu

Erasmus+ FRSE logo.png
 

Numer projektu

Umowy w ramach projektu realizowane były/są w latach:

 • 2016-2018
 • 2017-2019
 • 2018-2020
 • 2019-2021
Tytuł projektu KA103 - mobilność studentów i pracowników z krajami programu
Nazwa beneficjenta Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Czas trwania
 • Umowa 2016-2018: 24 miesiące
 • Umowa 2017-2019: 24 miesiące
 • Umowa 2018-2020: 24 miesiące
 • Umowa 2019-2021: 24 miesiące
Dofinansowanie z programu Erasmus+
 • Umowa 2016-2018: 95 017, 00 euro
 • Umowa 2017-2019: 145 575, 00 euro
 • Umowa 2018-2020: 150 340, 00 euro
 • Umowa 2019-2021: 145 790, 00 euro

 

Streszczenie projektu:

Cel: projekt „KA103 mobilność studentów i pracowników z krajami programu” ma na celu przede wszystkim umożliwienie zarówno studentom, jak i pracownikom uczelni, wyjazdów do zagranicznych uczelni biorących udział w programie Erasmus+ w ramach odbycia części studiów bądź praktyk zawodowych, a także stażu w przypadku absolwentów oraz wyjazdów w celach dydaktycznych lub szkoleniowych nauczycieli akademickich i innych pracowników sektora szkolnictwa wyższego.

Opis działań: w ramach programu „KA103 – mobilność edukacyjna studentów i pracowników z krajami programu” przewiduje się następujące działania:

a) Mobilność studentów:

 • wyjazdy studentów na studia do krajów programu na okres od 3 do 12 miesięcy;

 • wyjazdy studentów na praktyki zawodowe do innych krajów programu na okres od 2 do 12 miesięcy;

 • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu na okres od 2 do 12 miesięcy.

b) Mobilność pracowników uczelni:

 • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach  w krajach programu; także przyjazdy zagranicznych przedsiębiorców z krajów programu  w celu prowadzenia zajęć dla studentów od 2 do 14 dni;

 • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak innych pracowników) do uczelni, instytucji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celu odbycia szkolenia (podnoszenie kompetencji, nabywanie nowej wiedzy, „job shadowing”) od 2 do 14 dni.

Oczekiwane rezultaty: nadrzędnym oczekiwanym rezultatem projektu „KA103 – mobilność edukacyjna studentów i pracowników z krajami programu” jest umiędzynarodowienie systemu szkolnictwa wyższego, zwiększenie szans na zatrudnienie wśród młodych osób, a także przygotowanie studentów do funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy. W przypadku kadry z kolei wyjazdy do zagranicznych ośrodków służyć mają przede wszystkim aktywizacji polskich dydaktyków na polu międzynarodowym, promocji polskich uczelni i nauki na świecie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród wszystkich pracowników sektora szkolnictwa wyższego.

Licznik wizyt na stronie: 369
Opublikował: Marcin Gajda
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera